Cleaning Design

Palvelut

Tuotamme kaikki hoivapalvelut asiantuntevasti, paikallisesti ja ammattitaidolla.

Hoiva- ja kotipalvelut

Kansallinen tavoite on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saada sinne tarvitsemansa palvelut. 

Kun iäkäs ihminen asuu kotona, hänen tukenaan on hyvä olla verkosto, jossa on mukana ammattilaisia, läheisiä ja vapaaehtoisia.

Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon turvaudutaan vasta, kun siihen on perustellut syyt eikä kotona asuminen onnistu intensiivisenkään kotihoidon turvin. Hoidon pitää tapahtua mahdollisimman kodinomaisessa ympäristössä.

Tavoitteeseen pääsy edellyttää uudenlaista asennetta ja innovatiivisuutta, tiedolla johtamista ja yhteistyötä yli sektori- ja ammattirajojen sekä monenlaisia palveluja ja teknologisia ratkaisuja tukemaan ja täydentämään toisiaan.

Avustaminen

Liikkumisen ja motoriikan heikentyessä tarve avustamiselle kasvaa. Käytännössä olemme vanhuksen tukena silloin kun liikkuminen on hankalaa tai ruokailu ei onnistu täysin omin avuin. Avustamisen kuntouttava työote tarkoittaa sitä, että emme tee asioita vanhuksen puolesta, vaan mahdollistamme hänelle päivittäisen puhtauden, turvallisen liikkumisen ja riittävän ravinnon saannin.

Asiointipalvelu

Itsemääräämisoikeuden näkökulmasta on tärkeä osallistua omaan asumiseen, ruokailuun, pankkiasiointiin ym. liittyvään päätöksentekoon. Asiointipalvelumme mahdollistaa sen joko yhdessä asiakkaan kanssa tai tarpeen niin vaatiessa asioinnin hänen puolestaan.

Kaveripalvelu

Kaveripalvelu vastaa tarpeeseen, jossa vanhus kokee olonsa yksinäiseksi ja turvattomaksi. Meiltä saa tutun ja turvallisen henkilön juttuseuraksi, yhteiseen puuhasteluun tai kaveriksi vaikka teatteriin tai konserttiin. 

Ruuan valmistus

 Voimme valmistaa ruokaa päivittäin tai vaikka pakkaseen yhdessä asiakkaan kanssa. Puuhastelu pitää mielen virkeänä ja saa tehdä sitä mitä itse pystyy. Saa myös syödä sitä, mistä itse tykkää.

Ulkoilu

Liikunta oman kunnon mukaan tekee hyvää. Raitis ulkoilma piristää ja luonto ympärillä on mielelle luontainen "lääke". Avustamme liikkumisessa ja näin ulkoilu on turvallista vuodenajasta riippumatta.

Kodinhoitopalvelut

Tarjoamme apua siivoukseen, haravointiin, ruohonleikkuuseen, pienimuotoiseen lumen luontiin, petivaatteiden vaihtoon, pyykin pesuun, puiden hakemiseen? Kyllä vain, meille kuuluu ne työt mihin sinä apua tarvitset. 

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen avustaminen auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan elämässään sekä turvaa hänen itsemääräämisoikeutensa. Autamme sinua suoriutumaan tavanomaisissa elämään liittyvissä asioissa ja toiminnoissa, joihin tarvitset avustajan tukea vamman tai sairauden vuoksi. Henkilökohtainen apu laajentaa elämänpiiriäsi niin, että voit tehdä ja harrastaa sinulle tärkeitä asioita.

Työtehtävät sovitaan sen mukaan, missä juuri sinä tarvitset apua. Avustaja toimii tukena vaikeavammaisen ihmisen ja tämän perheen elämässä..

Sovitusti oman valintasi mukaan

Sinä päätät, mitä palvelu sisältää, milloin ja missä se toteutetaan sekä kuka sen toteuttaa. 

Palvelumme tarjoaa tukea esimerkiksi:

  • kaikenlaiseen asiointiin, niin kaupoissa kuin virastoissakin käymiseen
  • liikkumiseen, syömiseen, pukeutumiseen ja hygieniasta huolehtimiseen
  • työhön ja opiskeluun
  • ystävien ja läheisten tapaamiseen sekä juhliin osallistumiseen
  • urheilutapahtumiin tai musiikkifestareille osallistumiseen ja matkustamiseen
  • uimahallissa, kirjastossa, konsertissa tai teatterissa käymiseen
  • kodin, lasten ja lemmikkien hoitamiseen
  • lasten päiväkotiin tai harrastuksiin viemiseen
  • yhteiskunnalliseen osallistumiseen

Kotikunnan sosiaalitoimi myöntää henkilökohtaista apua vaikeavammaiselle ihmiselle. Vaikeavammaisena pidetään ihmistä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi välttämättä ja toistuvasti toisen ihmisen apua.: Miten henkilökohtainen apu järjestetään.

Henkilökohtaista apua voi toteuttaa:

- Kunta korvaa vaikeavammaiselle ihmiselle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Voimme auttaa julkisen sektorin sijaisjärjestelyissä esimerkiksi avustajasi vuosilomien aikana. Lisäksi voit täydentää palvelujasi Viherpeipon avustajien avulla.

- Kunta  tai sosiaali / terveyspalveluita tuottava julkinen laitos antaa vaikeavammaiselle ihmiselle palvelusetelin avustajapalvelujen hankkimista varten.

- Itse ostettavana palvelu niihin palveluihin joihin avustusta ja / tai apua ei ole myönnetty.

Ota yhteyttä kotikuntasi vammaispalvelun sosiaalityöntekijään ja kerro, että tarvitset henkilökohtaista apua. Sinulle tehdään palvelutarpeen arviointi ja laaditaan palvelusuunnitelma. Tämän jälkeen täytät henkilökohtaisen avun hakemuksen palvelusuunnitelmanmukaisen henkilökohtaisen avun saamiseen. Hakemuksen henkilökohtaisesta avusta voi tehdä täysi-ikäinen ihminen tai alaikäisen puolesta hänen huoltajansa. Hakemus tehdään kirjallisesti joko siihen tarkoitetula lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella.Hakemukseen kirjataan muun muassa toivottu henkilökohtaisen avun toteutustapa ja arvioitu tuntimäärä sekä perustelut avuntarpeelle. Arvio omasta avuntarpeesta kannattaa kuvailla mahdollisimman kattavasti. Vammaispalvelulain mukaan henkilökohtaisen avun hakemus on käsiteltävä viivytyksettä. Päätös pitää saada viimeistään kolmen kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä. Päätöksessä on aina oltava perustelut ratkaisulle ja asian käsitelleen henkilön nimi. Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit hakea muutosta annettuun päätökseen.